• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 28919

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 24 201 499

 

 ใบคัดท้าย

      ใบคัดท้ายรถไถ หรือที่ชาวเกษตรกรเรียกอีกอย่างว่า ใบขี้เมา ถือเป็นส่วนท้ายของรถไถที่สามารถยกหรือถอดออกได้ มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมเกษตรเพราะมีหน้าที่ในกระบวนการการเตรียมดินและการจัดการดินในการเพาะปลูกพืช 

ประโยชน์ของใบคัดท้ายรถไถ ได้แก่

      • ใบคัดท้ายรถไถช่วยในกระบวนการเตรียมดินก่อนการปลูกพืช โดยการที่รถไถไปในแปลงเพาะปลูกและยกใบคัดท้ายขึ้น จะช่วยทำให้ดินเปรี้ยวขึ้น และช่วยในกระบวนการคลุกเคล้าปุ๋ยหรือวัสดุอินทรีย์ในดิน
      • การแบ่งแปลงเพาะปลูก ในกรณีที่ต้องการแบ่งแปลงเพาะปลูกหรือจัดการพื้นที่เพาะปลูกในรูปแบบที่ต่างกัน ใบคัดท้ายรถไถเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเส้นแบ่งแปลงที่สวยงามและเป็นระเบียบ
      • ในกระบวนการการไถดิน การยกหรือปลดใบคัดท้ายรถไถสามารถช่วยในการควบคุมความลึกของการไถได้ ซึ่งสำคัญในการเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการปลูกพืช และในกรณีที่ต้องการควบคุมความลึกเพื่อป้องกันการสูญเสียดินที่มีคุณค่า
      • ใบคัดท้ายรถไถช่วยในการควบคุมความชุ่มชื้นในดิน ทำให้สามารถจัดการน้ำในดินได้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
      • ใบคัดท้ายรถไถเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเมล็ดหญ้า ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในการเกษตร

 

ใบคัดท้ายรถไถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

      • ใบคัดท้ายแบบตรง เหมาะสำหรับไถดินในแปลงเกษตรกรรมที่มีขนาดเล็ก
      • ใบคัดท้ายแบบโค้ง เหมาะสำหรับไถดินในแปลงเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่

 

      ดังนั้นจะเห็นได้ว่าใบคัดท้ายรถไถ เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับเกษตรกร ใบคัดท้ายช่วยให้เกษตรกรสามารถไถดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ใบคัดท้ายยังช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมดินสำหรับปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การเพาะปลูกและการผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและผลผลิตที่ดีขึ้น

 จอบสยาม
 

     บริษัท จอบสยาม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตจอบและใบมีดรูปแบบตัวอย่างสินค้าทั้งหมดผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อ กิ้งก่าทอง นอกจากนั้น ทางบริษัทสามารถผลิตและจัดจำหน่ายจอบ และ เสียมโดยไม่ติดแสตมป์ยี่ห้อ กิ้งก่าทอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเมื่อสินค้าส่งถึงที่หมาย

 

เรายินดีให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานและตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด

     • รูปแบบสินค้า
     • อุตสาหกรรมเหล็ก
     • อุตสาหกรรมกระดาษ
     • อุตสาหกรรมไม้
     • อุตสาหกรรมสังเคราะห์


------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• เครื่องอัดฟางรุ่น SSHB50 เครื่องอัดฟางก้อนเหลี่ยม ที่เกษตรกรไว้วางใจ   
• 
เครื่องตัดหญ้าติดรถไถ สยาม สโตร่า ตัดหญ้าเรียบเนียนได้ทั่วทั้งแปลง