สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2024   95  
2 May 2024   77  
3 May 2024   115  
4 May 2024   95  
5 May 2024   84  
6 May 2024   97  
7 May 2024   108  
8 May 2024   102  
9 May 2024   130  
10 May 2024   129  
11 May 2024   106  
12 May 2024   156  
13 May 2024   102  
14 May 2024   117  
15 May 2024   83  
16 May 2024   84  
17 May 2024   97  
18 May 2024   90  
19 May 2024   86  
20 May 2024   131  
21 May 2024   100  
22 May 2024   105  
23 May 2024   89  
24 May 2024   74  
25 May 2024   84  
26 May 2024   84  
27 May 2024   79  
28 May 2024   110  
29 May 2024   85  
30 May 2024   124  
31 May 2024   107