สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2024   76  
2 Jan 2024   129  
3 Jan 2024   117  
4 Jan 2024   120  
5 Jan 2024   106  
6 Jan 2024   88  
7 Jan 2024   77  
8 Jan 2024   98  
9 Jan 2024   83  
10 Jan 2024   110  
11 Jan 2024   86  
12 Jan 2024   56  
13 Jan 2024   44  
14 Jan 2024   102  
15 Jan 2024   104  
16 Jan 2024   144  
17 Jan 2024   78  
18 Jan 2024   86  
19 Jan 2024   142  
20 Jan 2024   137  
21 Jan 2024   115  
22 Jan 2024   123  
23 Jan 2024   122  
24 Jan 2024   89  
25 Jan 2024   114  
26 Jan 2024   84  
27 Jan 2024   77  
28 Jan 2024   60  
29 Jan 2024   80  
30 Jan 2024   142  
31 Jan 2024   141