สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2024   107  
2 Feb 2024   73  
3 Feb 2024   66  
4 Feb 2024   122  
5 Feb 2024   116  
6 Feb 2024   84  
7 Feb 2024   79  
8 Feb 2024   56  
9 Feb 2024   100  
10 Feb 2024   92  
11 Feb 2024   74  
12 Feb 2024   98  
13 Feb 2024   85  
14 Feb 2024   78  
15 Feb 2024   144  
16 Feb 2024   90  
17 Feb 2024   85  
18 Feb 2024   76  
19 Feb 2024   81  
20 Feb 2024   84  
21 Feb 2024   91  
22 Feb 2024   63  
23 Feb 2024   181  
24 Feb 2024   136  
25 Feb 2024   102  
26 Feb 2024   148  
27 Feb 2024   149  
28 Feb 2024   157  
29 Feb 2024   123