สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2024   64  
2 Apr 2024   83  
3 Apr 2024   92  
4 Apr 2024   67  
5 Apr 2024   75  
6 Apr 2024   76  
7 Apr 2024   71  
8 Apr 2024   89  
9 Apr 2024   75  
10 Apr 2024   91  
11 Apr 2024   69  
12 Apr 2024   61  
13 Apr 2024   70  
14 Apr 2024   82  
15 Apr 2024   94  
16 Apr 2024   96  
17 Apr 2024   65  
18 Apr 2024   92  
19 Apr 2024   86  
20 Apr 2024   68  
21 Apr 2024   77  
22 Apr 2024   78  
23 Apr 2024   81  
24 Apr 2024   108  
25 Apr 2024   66  
26 Apr 2024   114  
27 Apr 2024   102  
28 Apr 2024   111  
29 Apr 2024   92  
30 Apr 2024   101